Junta directiva

L’HC Palau és un club gestionat de forma altruista per una junta directiva escollida directament per l’assemblea de socis. El mandat de l’actual Junta és amb data del xx/xx/2023 i és vigent durant 4 anys, període definit pels estatuts del club.

La composició de l’actual Junta Directiva és la següent: